Lokalizacja GPS - telematyka - integracja

Celem projektu Infis jest opracowywanie i dostarczanie produktów z segmentów VTS (Vehicle Tracking Services - usługi śledzenia pojazdu) i AVLS (Automatic Vehicle Location Services - usługi automatycznej lokalizacji pojazdu), dedykowanych dla wsparcia i optymalizacji procesów logistycznych, rozliczeń i ogólnie zarządzania personelem, flotami pojazdów oraz maszyn.

Aktualnie system informatyczny Infis, opracowany przez nasz zespół, tworzy złożoną, nieustannie rozwijaną i udoskonalaną sieć przetwarzania danych, zbierając je przy wykorzystaniu technologii GPS/GSM. Jego głównym zadaniem jest dostarczenie użytkownikom końcowym informacji, niezbędnych do rozliczania pracy monitorowanych obiektów, a także optymalizacji kosztów ich eksploatacji.

System został zaprojektowany tak, by stanowił intuicyjne i kompletne narzędzie dla integratorów, oferujących nasze rozwiązania AVL.

Dzięki otwartej i modułowej architekturze system Infis jest łatwy w administrowaniu. Może być dowolnie profilowany w celu dostosowania jego funkcjonalności do indywidualnych wymagań klientów końcowych z różnych branż, oraz do wymiany danych z zewnętrznymi bazami danych.

System działa w trybie „online” dzięki czemu może być obsługiwany z każdego komputera podłączonego do sieci Internet, poprzez przeglądarkę internetową, a w przypadku aplikacji mobilnej Infis, z każdego urządzenia z systemem Android.

więcej >

Apel o pomoc dla Ali Walak

Szanowni Państwo,

W tym roku, kolejny raz mamy możliwość wsparcia małej, pięcioletniej Alicji i jej rodziców 1% z podatku od dochodu, w walce ze skutkami wylewu krwi do mózgu, który nastąpił kilka dni po jej narodzinach. Do tej pory, dzięki Państwa pomocy i działaniom fundacji Dzieciom, w programie „Zdążyć z Pomocą”, udało się sfinansować program rehabilitacyjny, składający się m.in. z: terapii słuchowej metodą Tomatisa, hipoterapii, ćwiczeń ruchowych oraz dodatkowych zajęć pomagających Alicji w rozwoju psychologicznym i społecznym.
Terapia przynosi skutki, ponieważ Alicja zaczęła samodzielnie chodzić po schodach, widać postępy w utrzymywaniu równowagi. Terapia logopedyczna również daje powolne rezultaty, Alicja używa coraz więcej podstawowych słów, a ostatnim sukcesem jest wymawianie litery „K”.
Joanna i Tomasz Walak dziękują Państwu za wszelką pomoc i ciężko pracują z Alicją, aby ją usamodzielnić.

Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w deklaracji PIT wypełnić rubrykę Numer KRS fundacji 0000037904 oraz w rubryce Cel szczegółowy 1% należy wpisać 18832 Alicja Walak.

Darowizny można wpłacać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Strona fundacji dostępna jest pod adresem http://dzieciom.pl. Wsparcia finansowego można udzielać przez cały rok.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.