Rozbudowa aplikacji Infis Truck Communicator

Aplikacja Infis Truck Communicator, na tablety 7” z systemem Android, została zaktualizowana. Dodany został moduł PLIKI umożliwiający odbieranie z Infis Fleet Analyst, np. od spedytora, dokumentów w formatach PDF, JPG/JPEG, BMP oraz PNG. Moduł umożliwia bezpośrednie wyszukiwanie odebranych plików, po nazwie, i ich przeglądanie. W połączeniu z modułem STATUSY, aplikacja umożliwia przeglądanie galerii obrazów i wybranych folderów pamięci wewnętrznej urządzenia oraz odsyłanie dokumentów do Infis Fleet Analyst, również sfotografowanych aparatem fotograficznym urządzenia. Aplikacja powiadamia o odebraniu dokumentu i wymusza na użytkowniku zgłoszenie potwierdzenia jego odbioru. Zawartość pamięci wewnętrznej urządzenia może być administrowana z systemu zdalnie. Historii przesyłania dokumentów jest rejestrowana i może być raportowana.