Rozwiązania Infis

Celem Infis jest opracowywanie i dostarczanie produktów z segmentów VTS (Vehicle Tracking Services – usługi śledzenia pojazdu) i AVLS (Automatic Vehicle Location Services – usługi automatycznej lokalizacji pojazdu), przeznaczonych do wsparcia i optymalizacji procesów logistycznych i ich kosztów, rozliczeń, analiz i ogólnie zarządzania personelem, flotami pojazdów oraz maszyn.

Infis, to zestaw narzędzi informatycznych i urządzeń, tworzący złożoną, nieustannie rozwijaną i udoskonalaną sieć przetwarzania danych, zintegrowaną z zewnętrznymi systemami rozliczeniowymi i zarządzania, giełdami transportowymi, zewnętrznymi bazami danych, np. o utrudnieniach drogowych, oraz stacjami monitoringu firm z branży ochrony osób i mienia.

Ze względu na sposób dystrybucji oraz zakres możliwości administracyjnych, produkty Infis oferowane są dwóm grupom odbiorców. Pierwszą z nich są m.in. zarządcy flot transportowych i handlowych, zarządcy parków maszyn, operatorzy logistyczni, agencje ubezpieczeniowe, służby interwencyjne oraz agencje ochrony osób i mienia. Drugą grupę stanowią dystrybutorzy oraz integratorzy rozwiązań GPS, oferujący produkty Infis na licencji lub pod własną marką.

Rozwiązania Infis mogą być dowolnie łączone i profilowane, w celu dostosowania ich funkcjonalności do indywidualnych wymagań klientów. Dzięki temu, wdrożenia produktowe realizowane są w zgodności z rzeczywistym zapotrzebowaniem na określone zestawy narzędzi.