Zmiana adresu siedziby firmy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.05.2017 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Infis Sp. z o.o., z dotychczasowego, na:

Infis Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 19A
25-663 Kielce

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Prosimy uwzględnić powyższą zmianę w kierowanej do nas korespondencji tj. dokumenty czy faktury.

Z poważaniem,
Zespół Infis