Infis Fleet Analyst

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.
 

Infis GPS Mobile

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.
 

Infis Fleet Analyst Business

Gotowy system dla dystrybutorów i integratorów rozwiązań GPS, oferujących produkty na licencji i pod własną marką.
 

Terminale telematyczne

Rejestratory GPS wyprodukowane według projektu Infis – szeroki zakres zastosowań, konfiguracji i rozbudowy z urządzeniami pomiarowymi.
 

Infis Truck Communicator

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowca i spedytorem.
 

Infis GPS Personal

Aplikacja imitująca rejestrator GPS, na urządzenia mobilne z systemem Android. Lokalizowanie użytkownika w Infis Fleet Analyst i Infis GPS Mobile.
 

Infis ODPADER

System ewidencji odbioru odpadów, dla władz gminnych i przedsiębiorstw oczyszczania. Wykorzystuje urządzenia mobilne i technologię NFC.
 

Infis Fleet Analyst Business

 

Infis Fleet Analyst Business

Infis Fleet Analyst Business, to zestaw rozwiązań B2B Infis obejmujący swym zakresem wersję dystrybucyjną Infis Fleet Analyst oraz wszelkie produkty dodatkowe Infis, z segmentów VTS i AVLS, jak oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne, i urządzenia rejestrujące. Przeznaczony jest dla firm dystrybuujących systemy monitorowania pojazdów firm trzecich pod własną marką oraz integratorów informatycznych, oferujących rozwiązania łączone, jak np. system ERP zintegrowany z systemem GPS. Dzięki otwartej i modułowej architekturze Infis Fleet Analyst Business może być dowolnie profilowany, w celu dostosowania jego funkcjonalności do indywidualnych wymagań klientów końcowych, z różnych branż, oraz do wymiany danych z zewnętrznymi bazami danych. System w wersji Business udostępnia szeroki zestaw narzędzi administracyjnych umożliwiających ewidencjonowanie, konfigurowanie i kalibrowanie, również zdalne, zainstalowanych w pojazdach urządzeń rejestrujących oraz komunikacyjnych, zarządzanie kartami SIM, zarządzanie bazą klientów i ich płatnościami. System wyposażony jest również w narzędzia Helpdesk do obsługi serwisowej zgłoszeń, komunikacji z klientami i narzędzia marketingowe wykorzystywane w celach informacyjno-reklamowych. Składową rozwiązania Business jest też możliwość wykorzystania serwisów instalacyjnych Infis świadczących usługi na terenie Polski.