Infis Fleet Analyst

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.
 

Infis GPS Mobile

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.
 

Infis Fleet Analyst Business

Gotowy system dla dystrybutorów i integratorów rozwiązań GPS, oferujących produkty na licencji i pod własną marką.
 

Terminale telematyczne

Rejestratory GPS wyprodukowane według projektu Infis – szeroki zakres zastosowań, konfiguracji i rozbudowy z urządzeniami pomiarowymi.
 

Infis Truck Communicator

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowca i spedytorem.
 

Infis GPS Personal

Aplikacja imitująca rejestrator GPS, na urządzenia mobilne z systemem Android. Lokalizowanie użytkownika w Infis Fleet Analyst i Infis GPS Mobile.
 

Infis ODPADER

System ewidencji odbioru odpadów, dla władz gminnych i przedsiębiorstw oczyszczania. Wykorzystuje urządzenia mobilne i technologię NFC.
 

Infis ODPADER

 

Infis ODPADER

 

Infis ODPADER to system informatyczny przeznaczony do obsługi i nadzoru procesów gospodarki odpadami. Ułatwia skuteczną realizację przepisów ustawy, która od 1 lipca 2013 r. nakłada na samorządy obowiązek odbioru nieczystości od właścicieli nieruchomości, dodatkowo zobowiązując je do monitorowania i sprawozdawania realizowanych zadań. ODPADER jest łatwym we wdrożeniu i użytkowaniu narzędziem, pozwalającym skutecznie nadzorować i weryfikować wykonywanie zadań zleconych przedsiębiorstwom oczyszczania. Przechowywane i przetwarzane dane, jak i wykorzystywane urządzenia, mogą zostać udostępnione dowolnemu przedsiębiorcy, zakontraktowanemu do odbioru i wywozu nieczystości, a w przypadku konieczności jego zmiany, na natychmiastowe przekazanie danych i systemu kontroli innemu przedsiębiorstwu, zachowując ciągłość i spójność danych. ODPADER umożliwia ewidencjonowanie pojemników na odpady, zarządzanie bazą klientów, tworzenie i realizację harmonogramów odbiorów nieczystości oraz raportowanie problemów przy odbiorze i obsługę reklamacji.