Oferta

Autorskie oprogramowanie Infis, to zestaw narzędzi służących do wsparcia organizacji procesów logistycznych z zakresu monitorowania i rozliczania pracy pojazdów drogowych i szynowych, przejezdnych i stacjonarnych maszyn roboczych, obiektów stacjonarnych, latających i pływających oraz personelu.

Głównym zadaniem rozwiązań Infis jest rejestrowanie, przetwarzanie i prezentowanie danych pozyskiwanych z monitorowanych obiektów oraz zintegrowanych systemów informatycznych. Dostrzegając różnorodność potrzeb i wciąż ewoluujący rynek umieściliśmy w katalogu Infis kilkadziesiąt rodzajów urządzeń pomiarowych, terminali telematycznych, specjalistycznych aplikacji i modułów różnego przeznaczenia, aby móc optymalizować ofertę pod względem wydajności i ciężaru inwestycji.

Dostęp do narzędzi Infis realizowany jest poprzez każde urządzenie podłączone do sieci Internet, za pośrednictwem przeglądarek internetowych lub specjalnych aplikacji. Charakteryzują się intuicyjnym interfejsem, wysoką jakością prezentowanych informacji oraz szybkością działania.

Zapraszamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, kontaktu oraz przedstawienia swoich oczekiwań. Pozwoli nam to na zaprezentowanie działania systemu, oraz zaproponowanie zoptymalizowanego pod kątem Państwa potrzeb rozwiązania.

 • lokalizowanie GPS i wizualizowanie ruchu obiektów na cyfrowej mapie, w czasie rzeczywistym, z wysoką częstotliwością, z dokładnością do 3 metrów,
 • odczytywanie danych z magistral komunikacyjnych CAN bus, FMS, RS, i2c oraz OBDII: przebieg, prędkość obrotowa silnika, poziom i zużycie paliwa, praca pod obciążeniem, numer używanego biegu itp.,
 • obsługę napięciowych i cyfrowych sond paliwa oraz przepływomierzy,
 • odczytywanie danych z czujników zewnętrznych: praca agregatów prądotwórczych, temperatura w komorach chłodniczych, praca ramienia koparki, otwarcie drzwi ładowni itp.,
 • wykrywanie zdarzeń i ruchu pojazdów poprzez czujnik przyspieszeń (tzw. czujnik wypadku),
 • odczytywanie danych bezpośrednio z tachografów zgodnie z przepisami ITD,
 • zgodne z przepisami ITD odczytywanie danych z elektronicznych kart kierowcy,
 • komunikację pojazd-dyspozytor, zintegrowaną z systemem zleceń, wymiany dokumentów (tablet/smartfon),
 • zdalne nawigowanie – wysyłanie do pojazdu całych zaplanowanych tras (tablet/smartfon),
 • identyfikowanie personelu: RFID, smart card, Dallas, NFC i jabber ID),
 • zdalne włączanie/wyłącznie instalacji elektrycznych w pojazdach,
 • detekcję działań sabotażowych, odłączeń instalacji, zakłóceń sygnałów GPS i GSM, oraz alarmowanie,
 • rejestrację rzeczywistego czasu pracy maszyn: na biegu jałowym i pod obciążeniem,
 • importowanie i zestawianie danych z faktur/flotowych kart paliwowych (AS24, BP, DKV, iDS, Lotos, Lukoil, Orlen, Petromiralles, Shell, Routex, UTA, PetroConsulting, EuroWag),
 • kontrolę pracy cyklicznej np. dostaw, poprzez zaawansowany moduł harmonogramów i stref kontrolnych GPS,
 • pomiar parametrów i ogólną ocenę techniki jazdy (eco-driving),
 • prowadzenie ewidencji serwisowej pojazdów – automatyczne powiadomienia serwisowe (SMS/E-mail),
 • szczegółową ewidencję tras poprzez automatyczne generowanie kart drogowych,
 • generowanie raportów obejmujących pełen zakres dostarczanych do systemu danych,
 • integrację z zewnętrznymi bazami danych i systemami informatycznymi,
 • wielopoziomowe administrowanie systemem przez użytkowników.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X