15 LAT DOŚWIADCZENIA

Infis

Fleet

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.

WIĘCEJ

Analyst

15 LAT DOŚWIADCZENIA

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.

Infis

GPS

Mobile

WIĘCEJ

15 LAT DOŚWIADCZENIA

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowcą i spedytorem.

Infis

Truck

Communicator

WIĘCEJ

Dla transportu ciężkiego

Komunikacja z kierowcą, system zleceń i nawigacja

Rejestratory GPS Infis umożliwiają stały monitoring trybu pracy tachografu. Bieżący status tachografu prezentowany jest w systemie, w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką weryfikację prawidłowości pracy pojazdu, umożliwia wykrycie nieprawidłowego działania tachografu lub próby manipulacji jego zapisami. Dane archiwalne dostępne są w raportach, w postaci zestawień liczbowych i na wykresach. W przypadku wybranych modeli tachografów, informacje o pracy kierowcy i pojazdu mogą zostać pobrane zdalnie, na żądanie, bezpośrednio z pamięci masowej tachografu lub karty kierowcy, eliminując konieczność powrotu pojazdu do Polski, w celu obowiązkowego zgrania danych z tachografu do dalszej archiwizacji. Dane, przesłane z tachografu do systemu, są w formacie umożliwiającym ich zaimportowanie do programów typu TachoScan. Zapis bieżący jak i zapis z karty jest zgodny z przepisami Inspektoratu Transportu Drogowego.

Analiza gospodarki paliwowej i zestawienia danych z kart flotowych

System Infis Fleet Analyst oferuje rozbudowany moduł analizy gospodarki paliwowej. Poza pojazdami monitorowane mogą być również dystrybutory na wewnętrznych stacjach paliw należących do przedsiębiorstwa. Moduł przystosowany jest do automatycznego zestawiania danych dotyczących tankowań, zarejestrowanych w pojazdach z danymi bilingów paliwowych dostarczanych przez operatorów paliwowych. System oblicza różnicę pomiędzy rzeczywistą ilością zatankowanego do zbiornika paliwa a ilością zadeklarowaną na billingu, wskazując potencjalne nadużycie. Obecnie obsługiwane systemy to: AS24, BP, DKV, iDS, Lotos, Lukoil, Orlen, Petromiralles, Shell, Routex, UTA, PetroConsulting, EuroWag, Port24 i Self Service. Wykryte tankowania, bądź upusty, prezentowane są w raportach na mapie, w miejscu i z przybliżonym czasem ich wystąpienia. Zużycie paliwa, monitorowane przez system, prezentowane jest w postaci wykresów na osi czasu, uzupełnionych zestawieniami liczbowymi, ze wskazaniem ilości zatankowanego lub upuszczonego paliwa.

Przesyłanie danych z tachografu

Rejestratory GPS Infis umożliwiają stały monitoring trybu pracy tachografu. Bieżący status tachografu prezentowany jest w systemie, w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką weryfikację prawidłowości pracy pojazdu, umożliwia wykrycie nieprawidłowego działania tachografu lub próby manipulacji jego zapisami. Dane archiwalne dostępne są w raportach, w postaci zestawień liczbowych i na wykresach. W przypadku wybranych modeli tachografów, informacje o pracy kierowcy i pojazdu mogą zostać pobrane zdalnie, na żądanie, bezpośrednio z pamięci masowej tachografu lub karty kierowcy, eliminując konieczność powrotu pojazdu do Polski, w celu obowiązkowego zgrania danych z tachografu do dalszej archiwizacji. Dane, przesłane z tachografu do systemu, są w formacie umożliwiającym ich zaimportowanie do programów typu TachoScan. Zapis bieżący jak i zapis z karty jest zgodny z przepisami Inspektoratu Transportu Drogowego.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X