Infis Fleet Analyst

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.
 

Infis GPS Mobile

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.
 

Infis Fleet Analyst Business

Gotowy system dla dystrybutorów i integratorów rozwiązań GPS, oferujących produkty na licencji i pod własną marką.
 

Terminale telematyczne

Rejestratory GPS wyprodukowane według projektu Infis – szeroki zakres zastosowań, konfiguracji i rozbudowy z urządzeniami pomiarowymi.
 

Infis Truck Communicator

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowca i spedytorem.
 

Infis GPS Personal

Aplikacja imitująca rejestrator GPS, na urządzenia mobilne z systemem Android. Lokalizowanie użytkownika w Infis Fleet Analyst i Infis GPS Mobile.
 

Infis ODPADER

System ewidencji odbioru odpadów, dla władz gminnych i przedsiębiorstw oczyszczania. Wykorzystuje urządzenia mobilne i technologię NFC.
 

SENT

W dniu 1 października 2018 roku na drodze Ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1539) wszedł w życie SENT.
Nakłada ono na przewoźników towarów wrażliwych, przekazywanie danych golokalizacyjnych, wprost do Administracji Skarbowej.

Wykorzystując zainstalowane w środkach transportu przewoźnika terminale telemetryczne , możliwe jest przekazywanie danych w zakresie wymaganym prze ustawodawcę.

INFIS jako zarejestrowany w PUESC ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacji) przy pomocy Modułu „SENT GEO”, umożliwia automatyczne przekazywanie danych zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

SENT GEO

Przewoźnik, wykorzystując dane uzyskane z systemu INFIS Fleet Analyst za pomocą formularza „SENT 470  – Rejestracja urządzeń przewoźników korzystających z systemów telemetrycznych”, dokonuje rejestracji swoich urządzeń ZSL podając numery indywidualne terminali telematycznych. Następnie generowane są identyfikatory biznesowe dla ZSL-ów, które będą wykorzystywane do uzupełniania zgłoszeń SENT.

SENT

Obowiązki przewoźników :

  • wyposażenie środka transportu w urządzenie geolokalizacyjne,
  • przed rozpoczęciem przewozu uzupełnienie zgłoszenia o numer lokalizatora albo urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji,
  • zapewnienie przekazywania danych przez lokalizator przez całą trasę przewozu

Obowiązki kierowców :

  • włączenie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju  albo z chwilą wjazdu na terytorium kraju
  • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru  albo z chwila wyjazdu z kraju

Od 01.01.2019 r brak przesłania danych lokalizacyjnych będzie kosztować przewoźnika 10 000zł, natomiast kierowca może zostać obarczony mandatem w wysokości 5 000 – 7 500 zł w przypadku nieprawidłowego użytkowania lokalizatora. W przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora, kierujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej. Jazda bez usunięcia usterki karana będzie przez funkcjonariuszy.

Więcej informacji o SENT znajdą Państwo na stronie : PUESC – E-Przewóz .

Jeśli przewóz Państwa towarów powinien być objęty systemem SENT, zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym.