SENT

W dniu 1 października 2018 roku na drodze Ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1539) wszedł w życie SENT.
Nakłada ono na przewoźników towarów wrażliwych, przekazywanie danych golokalizacyjnych, wprost do Administracji Skarbowej.

Wykorzystując zainstalowane w środkach transportu przewoźnika terminale telemetryczne , możliwe jest przekazywanie danych w zakresie wymaganym prze ustawodawcę.

INFIS jako zarejestrowany w PUESC ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacji) przy pomocy Modułu „SENT GEO”, umożliwia automatyczne przekazywanie danych zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Przewoźnik, wykorzystując dane uzyskane z systemu INFIS Fleet Analyst za pomocą formularza „SENT 470  – Rejestracja urządzeń przewoźników korzystających z systemów telemetrycznych”, dokonuje rejestracji swoich urządzeń ZSL podając numery indywidualne terminali telematycznych.
Następnie generowane są identyfikatory biznesowe dla ZSL-ów, które będą wykorzystywane do uzupełniania zgłoszeń SENT.

SENT

Obowiązki przewoźników :

  • wyposażenie środka transportu w urządzenie geolokalizacyjne,
  • przed rozpoczęciem przewozu uzupełnienie zgłoszenia o numer lokalizatora albo urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji,
  • zapewnienie przekazywania danych przez lokalizator przez całą trasę przewozu

Obowiązki kierowców :

  • włączenie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju  albo z chwilą wjazdu na terytorium kraju
  • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru  albo z chwila wyjazdu z kraju

Od 01.01.2019 r brak przesłania danych lokalizacyjnych będzie kosztować przewoźnika 10 000zł, natomiast kierowca może zostać obarczony mandatem w wysokości 5000 – 7500zł w przypadku nieprawidłowego użytkowania lokalizatora. W przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora, kierujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej. Jazda bez usunięcia usterki karana będzie przez funkcjonariuszy.

Więcej informacji o SENT znajdą Państwo na stronie : PUESC – E-Przewóz .

Jeśli przewóz Państwa towarów powinien być objęty systemem SENT, zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X