15 LAT DOŚWIADCZENIA

Infis

Fleet

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.

WIĘCEJ

Analyst

15 LAT DOŚWIADCZENIA

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.

Infis

GPS

Mobile

WIĘCEJ

15 LAT DOŚWIADCZENIA

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowcą i spedytorem.

Infis

Truck

Communicator

WIĘCEJ

Dla samochodów dostawczych

Automatyczne generowanie kart drogowych

System Infis Fleet Analyst umożliwia automatyczne generowanie kart drogowych na podstawie danych zarejestrowanych podczas przejazdów. Przebieg może być obliczany dla pojazdu lub osobno dla każdego z kierowców – w przypadku pracy zmianowej, przy wykorzystaniu identyfikatorów personelu. Aby rozszerzyć informacje karty drogowej, dyspozytor może dodać do jej wydruku dane o stanie technicznym pojazdu i zarejestrowanych podczas przejazdu tankowaniach paliwa. Karty drogowe mogą być również tworzone półautomatycznie. W takim przypadku dyspozytor, bazując na raporcie, wskazuje odcinki tras i przebiegi, które powinny znajdować się na karcie. Zastosowanie rozwiązania powoduje, że kierowcy nie muszą wypełniać ręcznie formularzy kart drogowych. Wymagany jest jedynie podpis na karcie wydrukowanej przez zarządcę.

Ewidencja pojazdów

Zarządca może prowadzić szczegółową ewidencję pojazdów, gromadząc wszelkie niezbędne informacje dotyczące floty w jednym systemie. Oferowane narzędzia znacząco ułatwiają organizację obsługi czynności serwisowych. Zapisywane mogą być podstawowe informacje o pojazdach, takie jak dane techniczne, numery homologacji itp. Zamieszczone mogą być również zdjęcia pojazdu, jednak najważniejszą funkcją modułu ewidencji pojazdów jest automatyczne informowanie o zbliżającym się terminie badań technicznych, obowiązku przedłużenia ubezpieczenia, lub terminie wymiany opon. Powiadomienia o obowiązku wykonania czynności serwisowych mogą być wysyłane wiadomością e-mail lub SMS, po przekroczeniu ustalonego terminu lub po przekroczeniu przez pojazd ustalonego przebiegu.

Alarmy i ostrzeżenia

Zdarzenia, które w systemie nazywane są alarmami określają sami klienci. Może to być przekroczenie ustalonej granicy prędkości obrotowej silnika lub kombinacja włączenia urządzania elektrycznego w wyznaczonej wcześniej tzw. „geo-strefie”. Informacje o alarmie mogą być wysyłane do dyspozytora jako wiadomość e-mail lub SMS dokładnie w czasie, w którym zdarzenie alarmowe wystąpiło. Ponadto, aby rozszerzyć możliwości powiadamiania o zdarzeniach, w systemie odróżniane są od siebie alarm, ostrzeżenie i informacja. Dzięki takiemu podziałowi możliwe jest nadawanie priorytetów wybranym zdarzeniom. Uzbrojenie lub rozbrojenie alarmu samochodowego może być wysyłane jako informacja do zarządcy, a wystąpienie błędu komputera pokładowego pojazdu jako ostrzeżenie do działu serwisu. Każde zarejestrowane zdarzenie wskazywane jest w raporcie z czasem, ustaloną nazwą i w miejscu, w którym wystąpiło.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X