15 LAT DOŚWIADCZENIA

Infis

Fleet

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.

WIĘCEJ

Analyst

15 LAT DOŚWIADCZENIA

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.

Infis

GPS

Mobile

WIĘCEJ

15 LAT DOŚWIADCZENIA

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowcą i spedytorem.

Infis

Truck

Communicator

WIĘCEJ

Dla maszyn budowlanych

Obliczanie rzeczywistego czasu pracy

Infis Fleet Analyst rejestruje rzeczywisty czas pracy maszyny na podstawie prędkości obrotowej silnika, danych zarejestrowanych z komputera pokładowego pojazdu lub zewnętrznych czujników, np. impulsów obrotów. Obliczane są motogodziny, praca na biegu jałowym i praca pod obciążeniem. Zastosowanie rejestratorów GPS z dodatkowymi czujnikami sygnałów, np. elektrycznych, umożliwia monitorowanie pracy takich urządzeń, jak ramię koparki lub skrzyni ładunkowej wywrotki podczas kiprowania itp. Dane pracy maszyny prezentowane są w raportach w postaci zestawień liczbowych i wykresów na osi czasu, co znacznie ułatwia weryfikację, w jakim czasie maszyna efektywnie pracowała, a w jakim miała wyłącznie włączony silnik.

Analiza gospodarki paliwowej i rozliczanie faktur

Dostępny w systemie moduł analizy gospodarki paliwowej umożliwia dokładne monitorowanie zatankowanego i zużytego paliwa. System umożliwia ręczne wprowadzanie danych dotyczących tankowań z faktur paliwowych w celu tworzenia bazy tankowań, pomocnej w zbiorczych rozliczeniach pojazdów. Dane z faktur mogą być zestawiane z danymi tankowań zarejestrowanymi przy użyciu sondy paliwa, komputera pokładowego pojazdu, a w przypadku starszych maszyn, bezpośrednio z fabrycznej aparatury pomiarowej pojazdu. Zużycie paliwa może być monitorowane również przy użyciu przepływomierzy. Zestawienia wskazują różnicę pomiędzy rzeczywistą ilością zatankowanego do zbiornika paliwa, a ilością zadeklarowaną na fakturze. Wykryte tankowania bądź upusty prezentowane są w raportach na mapie, w miejscu i z przybliżonym czasem ich wystąpienia. Zużycie paliwa, monitorowane przez system, prezentowane jest w postaci wykresów na osi czasu uzupełnionych zestawieniami liczbowymi, ze wskazaniem ilości zatankowanego lub upuszczonego paliwa.

Nadzorowanie miejsc pracy i postojów nocnych

Specjalne narzędzie systemowe umożliwia tworzenie trzech typów tzw. „geo-stref” kontrolnych: owalnych, wielościennych oraz korytarzy. Strefy mogą być dowolnie przyporządkowywane do pojedynczych pojazdów lub grup pojazdów, dzięki czemu nadzorca floty może kontrolować miejsca pobytu pojazdów w różnych zestawieniach. System umożliwia takie skonfigurowanie ustawień stref, aby nadzorca floty był automatycznie powiadamiany wiadomością e-mail lub SMS o opuszczeniu przez pojazd strefy obowiązkowej lub wjeździe do strefy zabronionej. Narzędzie, w przypadku floty maszyn budowlanych, przeznaczone jest do prowadzenia nadzoru nocnego, gdy pojazdy mają obowiązek parkowania w wyznaczonych miejscach lub nadzoru podczas dnia pracy, gdy pojazdy powinny znajdować się na wyznaczonym placu budowy.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X