15 LAT DOŚWIADCZENIA

Infis

Fleet

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.

WIĘCEJ

Analyst

15 LAT DOŚWIADCZENIA

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.

Infis

GPS

Mobile

WIĘCEJ

15 LAT DOŚWIADCZENIA

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowcą i spedytorem.

Infis

Truck

Communicator

WIĘCEJ

Dla transportu chłodniczego

Kontrola temperatury w ładowni

Infis Fleet Analyst umożliwia monitorowanie zakresu temperatury w komorze chłodniczej pojazdu w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla transportowanych ładunków. Powiadomienia o przekroczeniach wartości krytycznych temperatury mogą być wysyłane do dyspozytora wiadomością e-mail lub SMS dokładnie w czasie, w którym takie przekroczenie nastąpiło. Zastosowanie rejestratorów GPS z dodatkowymi czujnikami sygnałów, np. elektrycznych, pozwala na monitorowanie pracy takich urządzeń, jak agregaty chłodnicze. Dla zwiększenia bezpieczeństwa monitorowane mogą być również wilgotność powietrza wewnątrz ładowni lub każde otwarcie drzwi ładowni. Wszystkie z dostępnych zabezpieczeń dają dyspozytorowi możliwość szybkiej reakcji oraz pomagają w eliminacji zagrożeń związanych np. z nieprzestrzeganiem norm HACCP.

Harmonogramy pracy

Dostępny w Infis Fleet Analyst moduł harmonogramów pracy pozwala nadzorować terminowość dostaw. Za pomocą intuicyjnego interfejsu dyspozytor może zaplanować pracę dla jednego pojazdu lub całej grupy pojazdów na dowolny okres / przedział czasu. Planowanie polega na wskazywaniu lokalizacji np. sklepów, hurtowni, w których pojazd powinien znajdować się o wyznaczonym przez dyspozytora czasie. Do wykrywania odstępstw od wyznaczonych terminów podczas realizacji harmonogramu służy specjalny raport. Dostarcza informacji, w których lokalizacjach pojazd był obecny przed wyznaczonym czasem, o wyznaczonym czasie, w których był spóźniony i w których nie był obecny w ogóle. Lokalizacja w systemie to tzw. „geo-strefa”. Dyspozytor ma możliwość wyznaczania stref o różnych kształtach, dzięki czemu oznaczony na cyfrowej mapie teren, np. magazynu, odpowiada jego rzeczywistym granicom.

Statusy drogowe nadawane przez kierowcę

Jeden z modułów aplikacji Infis Truck Communicator, służący do zdalnej komunikacji, umożliwia kierowcy nadawanie statusów i tzw. czynności drogowych do dyspozytora. Kierowca informuje o wykonanej lub wykonywanej pracy przy pomocy elektronicznego urządzenia z dotykowym ekranem. Może na nim wskazać aktualny status pojazdu spośród kilku dostępnych lub nadać obecnie wykonywaną czynność. Listę statusów i czynności, a więc to, o czym powiadamiany jest dyspozytor, ustalają zarządcy przedsiębiorstwa. Lista może być tworzona indywidualnie, dla każdego pracownika z osobna. Zakres wysyłanych przez kierowcę informacji może być więc bardzo dowolny i określać np., że pojazd odbywa przeprawę promową, przed którą był tankowany 300 litrami paliwa. Aplikacja potrafi wykrywać czy kierowca ustawił status zgodny z rzeczywistym. W przypadku błędnego ustawienia statusu, kierowca zostanie automatycznie poinformowany na ekranie aplikacji o obowiązku ustawienia prawidłowego. Historia nadanych statusów i czynności dostępna jest w systemie w postaci raportu.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X