Infis Fleet Analyst

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.
 

Infis GPS Mobile

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.
 

Infis Fleet Analyst Business

Gotowy system dla dystrybutorów i integratorów rozwiązań GPS, oferujących produkty na licencji i pod własną marką.
 

Terminale telematyczne

Rejestratory GPS wyprodukowane według projektu Infis – szeroki zakres zastosowań, konfiguracji i rozbudowy z urządzeniami pomiarowymi.
 

Infis Truck Communicator

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowca i spedytorem.
 

Infis GPS Personal

Aplikacja imitująca rejestrator GPS, na urządzenia mobilne z systemem Android. Lokalizowanie użytkownika w Infis Fleet Analyst i Infis GPS Mobile.
 

Infis ODPADER

System ewidencji odbioru odpadów, dla władz gminnych i przedsiębiorstw oczyszczania. Wykorzystuje urządzenia mobilne i technologię NFC.
 

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Unijne dyrektywy ściśle definiują długość czasu jazdy, pracy, przerw oraz odpoczynku. Niezwykle istotne staje się prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowcy i ewidencja czasu pracy kierowcy. INFIS oferuje rozwiązanie umożliwiające podgląd bieżącego stanu pracy kierowcy oraz pozwala na bieżące reagowanie w przypadku występowania naruszeń, prowadząc w efekcie końcowym do ich wyeliminowania. Ma to znaczenie zarówno dla kierowcy, jak i jego pracodawcy. Prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców staje się więc kluczowym tematem w przypadku każdej firmy transportowej posiadającej pojazd ciężarowy.

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Ewidencja czasu pracy kierowców to skomplikowane zadanie. INFIS, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferuje szereg rozwiązań ułatwiających rozliczanie kierowców z czasu pracy.

Zaliczamy do nich rozwiązania oparte o:

Raport jazdy prywatnej/służbowej
Raport przekroczenia granic
Raporty tachograf-pojazd i tachograf-kierowca
Automatyczne karty drogowe
Raporty płacy minimalnej
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

W raportach, które generuje przygotowany przez INFIS program, informacje prezentowane są w formie wykresu czynności kierowcy (kierowców, jeśli jeżdżą w zespole). Dzięki rozwiązaniom INFIS ewidencja czasu pracy kierowców może być prowadzona sprawnie i w czytelny sposób. Oferowane aplikacje poprawiają efektywność pracy.

Kontrola czasu pracy kierowcy

Ze względu na wysokość kar nakładanych przez ITD za każde wykroczenie, konieczne jest bieżące reagowanie i kontrola wykroczeń, zanim one wystąpią. To zaś oznacza, że każda firma transportowa musi mieć umożliwione skuteczne rozliczanie czasu pracy kierowcy. Pomocne w tym są nowoczesne technologie i aplikacje, takie jak w ofercie INFIS. Umożliwiają one stałe monitorowanie on-line pozostałego czasu pracy kierowcy. Łatwo dostępna z poziomu panelu pojazdu informacja pozwala ocenić, ile czasu pracy kierowcy zostało wykorzystane, a ile pozostało go jeszcze w danym dniu. Ułatwia to szybkie wykrycie wszelkich manipulacji możliwych do wykonania przez kierowcę na urządzeniu rejestrującym. Oferowana przez INFIS funkcjonalność pozwala sprawdzić, czy kierowcy nie przekraczają dopuszczalnych norm czasu prowadzenia, obowiązkowych przerw, odpoczynków dobowych oraz tygodniowych. Pozwala to na weryfikację czy kierowca przestrzega dopuszczalnych ustawowych limitów. Kontrola czasu pracy kierowcy za pomocą narzędzi INFIS pozwala również zaplanować jego dalszą pracę, dzięki czemu można prosto zoptymalizować wykorzystanie floty pojazdów w firmie.

Zgodnie z art. 92 Ustawy o Transporcie Drogowym to właściciel licencji na transport (w praktyce jest nim pracodawca) ponosi odpowiedzialność finansową za wykroczenia popełnione przez kierowców. Dlatego tak ważna jest kontrola czasu pracy kierowców. Czy wiesz na bieżąco, jakich wykroczeń na drogach dopuszczają się Twoi kierowcy? Jeśli chcesz to wiedzieć w każdej chwili zapraszamy do kontaktu w celu zaprezentowania oferty i sprawdzenia ceny na nasze usługi. Prosimy też o Państwa opinie o naszych produktach, aby oferta INFIS w zakresie takich usług jak rozliczanie czasu pracy kierowców i ewidencja czasu pracy kierowcy jeszcze lepiej odpowiadała na Państwa potrzeby.