Infis Fleet Analyst

Infis Fleet Analyst, to system wsparcia procesów logistycznych, wykorzystujący technologię GPS, transmisję danych GPRS oraz najnowsze technologie informatyczne, w tym urządzenia mobilne, do zapewnienia stałego dostępu online do danych monitorowanych obiektów oraz narzędzi do rozliczeń, analiz i planowania. Infis Fleet Analyst przeznaczony jest m.in. dla zarządców flot transportowych i handlowych, parków maszyn, operatorów logistycznych, agencji ubezpieczeniowych, służb interwencyjnych oraz agencji ochrony osób i mienia. Stanowi kompletne rozwiązanie do optymalizacji kosztów eksploatacji zarządzanych obiektów. Wraz z systemami zintegrowanymi, jak giełdy transportowe, systemy zleceń, czy systemy alarmowe agencji ochrony osób i mienia, tworzy złożoną, nieustannie rozbudowywaną i udoskonalaną sieć gromadzenia, i przetwarzania danych, zarejestrowanych bezpośrednio przez urządzenia Infis, lub pobranych z zewnątrz. Infis Fleet Analyst wykorzystuje kilkanaście rodzajów terminali telematycznych oferujących różne zakresy rejestracji danych oraz kilkadziesiąt rodzajów dodatkowych urządzeń, w tym pomiarowych, jak sondy i czujniki. Struktura systemu jest modułowa, co umożliwia jego indywidualne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa, a nawet indywidualnego użytkownika, zarówno pod względem udostępnianych modułów jak i urządzeń wykorzystywanych do rejestracji danych. System charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem, wysoką jakością prezentowanych informacji oraz szybkością działania.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X