Infis GPS Mobile

Infis GPS Mobile, to aplikacja umożliwiająca nadzorowanie pracy monitorowanych obiektów, przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych, z systemami Android oraz iOS. Jest uproszczoną wersją Infis Fleet Analyst, przeznaczoną dla użytkowników systemu, wymagających zdalnego dostępu do informacji, gdy znajdują się poza biurem. Aplikacja dostarcza wszelkich danych, które pozyskiwane są z pojazdów w czasie rzeczywistym tj. dane z magistrali komunikacyjnej CAN pojazdu, dane lokalizacji GPS oraz dane z czujników i sygnałów podłączonych do wejść logicznych rejestratorów GPS. Aplikacja umożliwia generowanie raportów, za okres ostatnich 48 godzin. Są to: raport tras, raport tachografu i raport zużycia paliwa, z danymi prezentowanymi na mapie oraz wykresach. Urządzenie przenośne z zainstalowaną Infis GPS Mobile umożliwia prezentowanie na mapie ostatniej trasy monitorowanego obiektu, jej dorysowywanie w czasie rzeczywistym, gdy obiekt się porusza, oraz lokalizowanie użytkownika aplikacji względem monitorowanego obiektu, również w czasie rzeczywistym.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X