Infis PUESC Mobile

Aplikacja INFIS PUESC Mobile dla kierowcy pojazdu, służy do podglądu wysyłania danych eTOLL i SentGEOlokalizatorów GPS, pracujących na platformie Infis, w wersji mobilnej dla urządzeń z systemem operacyjnym Android i iOS. Dostępne  funkcjonalności to:
• lokalizacja GPS pojazdu wyposażonego w terminal telematyczny GPS, w czasie rzeczywistym ze wskazaniem czasu, który upłynął od ostatniego odczytu danych,
• poziom sygnału GPS,
• wskazywanie poziomu sygnału GSM,
• czas dla ostatniego pakietu eTOLL wysłanego do KAS
• wskazanie czasu dla ostatniego pakietu SentGEO wysłanego do KAS
• status wysyłania danych eTOLL do KAS: Wyłączony, Jedź, Uwaga, Stop.
• wskazanie statusu wysyłania danych SentGeo do KAS: Wyłączony, Jedź, Uwaga, Stop.
• wyświetlanie danych identyfikacyjnych terminala w pojeździe

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X