Infis Fleet Analyst

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.
 

Infis GPS Mobile

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.
 

Infis Fleet Analyst Business

Gotowy system dla dystrybutorów i integratorów rozwiązań GPS, oferujących produkty na licencji i pod własną marką.
 

Terminale telematyczne

Rejestratory GPS wyprodukowane według projektu Infis – szeroki zakres zastosowań, konfiguracji i rozbudowy z urządzeniami pomiarowymi.
 

Infis Truck Communicator

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowca i spedytorem.
 

Infis GPS Personal

Aplikacja imitująca rejestrator GPS, na urządzenia mobilne z systemem Android. Lokalizowanie użytkownika w Infis Fleet Analyst i Infis GPS Mobile.
 

Infis ODPADER

System ewidencji odbioru odpadów, dla władz gminnych i przedsiębiorstw oczyszczania. Wykorzystuje urządzenia mobilne i technologię NFC.
 

Infis Fleet Analyst

 

Infis Fleet Analyst

Infis Fleet Analyst, to system wsparcia procesów logistycznych, wykorzystujący technologię GPS, transmisję danych GPRS oraz najnowsze technologie informatyczne, w tym urządzenia mobilne, do zapewnienia stałego dostępu online do danych monitorowanych obiektów oraz narzędzi do rozliczeń, analiz i planowania. Infis Fleet Analyst przeznaczony jest m.in. dla zarządców flot transportowych i handlowych, parków maszyn, operatorów logistycznych, agencji ubezpieczeniowych, służb interwencyjnych oraz agencji ochrony osób i mienia. Stanowi kompletne rozwiązanie do optymalizacji kosztów eksploatacji zarządzanych obiektów. Wraz z systemami zintegrowanymi, jak giełdy transportowe, systemy zleceń, czy systemy alarmowe agencji ochrony osób i mienia, tworzy złożoną, nieustannie rozbudowywaną i udoskonalaną sieć gromadzenia, i przetwarzania danych, zarejestrowanych bezpośrednio przez urządzenia Infis, lub pobranych z zewnątrz. Infis Fleet Analyst wykorzystuje kilkanaście rodzajów terminali telematycznych oferujących różne zakresy rejestracji danych oraz kilkadziesiąt rodzajów dodatkowych urządzeń, w tym pomiarowych, jak sondy i czujniki. Struktura systemu jest modułowa, co umożliwia jego indywidualne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa, a nawet indywidualnego użytkownika, zarówno pod względem udostępnianych modułów jak i urządzeń wykorzystywanych do rejestracji danych. System charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem, wysoką jakością prezentowanych informacji oraz szybkością działania.