Infis Fleet Analyst

System monitorowania GPS pojazdów i wsparcia procesów logistycznych, dla firm transportowych, flot handlowych, oraz operatorów logistycznych.
 

Infis GPS Mobile

Uproszczona wersja Infis Fleet Analyst, na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oferuje ograniczony dostęp do funkcji głównych systemu jak np. raporty.
 

Infis Fleet Analyst Business

Gotowy system dla dystrybutorów i integratorów rozwiązań GPS, oferujących produkty na licencji i pod własną marką.
 

Terminale telematyczne

Rejestratory GPS wyprodukowane według projektu Infis – szeroki zakres zastosowań, konfiguracji i rozbudowy z urządzeniami pomiarowymi.
 

Infis Truck Communicator

Aplikacja na urządzenia z systemem Android, do komunikacji, obsługi zleceń i wymiany danych, np. skanów dokumentów, pomiędzy kierowca i spedytorem.
 

Infis GPS Personal

Aplikacja imitująca rejestrator GPS, na urządzenia mobilne z systemem Android. Lokalizowanie użytkownika w Infis Fleet Analyst i Infis GPS Mobile.
 

Infis ODPADER

System ewidencji odbioru odpadów, dla władz gminnych i przedsiębiorstw oczyszczania. Wykorzystuje urządzenia mobilne i technologię NFC.
 

Infis GPS Mobile

 

 

Infis GPS Mobile, to aplikacja umożliwiająca nadzorowanie pracy monitorowanych obiektów, przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych, z systemami Android oraz iOS. Jest uproszczoną wersją Infis Fleet Analyst, przeznaczoną dla użytkowników systemu, wymagających zdalnego dostępu do informacji, gdy znajdują się poza biurem. Aplikacja dostarcza wszelkich danych, które pozyskiwane są z pojazdów w czasie rzeczywistym tj. dane z magistrali komunikacyjnej CAN pojazdu, dane lokalizacji GPS oraz dane z czujników i sygnałów podłączonych do wejść logicznych rejestratorów GPS. Aplikacja umożliwia generowanie raportów, za okres ostatnich 48 godzin. Są to: raport tras, raport tachografu i raport zużycia paliwa, z danymi prezentowanymi na mapie oraz wykresach. Urządzenie przenośne z zainstalowaną Infis GPS Mobile umożliwia prezentowanie na mapie ostatniej trasy monitorowanego obiektu, jej dorysowywanie w czasie rzeczywistym, gdy obiekt się porusza, oraz lokalizowanie użytkownika aplikacji względem monitorowanego obiektu, również w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji o Infis GPS Mobile znajduje się w serwisie Google Play oraz App Store.